ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

Играй и спечели с Карлсберг #ХюгаМоменти от „Карлсберг България“ АД

 

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

 1. Играта „Играй и спечели с Карлсберг #ХюгаМоменти“ наричана по-нататък Играта, се организира и провежда от „Карлсберг България” АД, ЕИК: 127015636, адрес: гр. София, Бизнес Парк София № 1 , наричано по-нататък Организатор.

Организаторът е и администратор на личните данни, които се предоставят от участниците в хода на Играта.

ЧАСТ 2. ОБЩИ УСЛОВИЯ

2.1. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Играта, наречени Официални правила. При участието си в Играта участниците приемат с Официалните правила и изрично се съгласяват да спазват посочените в тях условия и срокове.
2.2. Официалните правила се публикуват на сайтa https://hyggemoments.bg/ и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Играта.
2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайта https://hyggemoments.bg/ и обвързват участника.

2.4. Приетите от участниците Официални правила имат действие до изпълнение на всички права и задължения на Организатора и участниците в Играта, както и до изтичане на посочените в Официалните правила срокове.

2.5. Във всеки един момент всеки участник може да прекрати участието си в Играта като напише имейл на адрес igra@hyggemoments.bg, с което прекратява договора между него/нея и Организатора и възможността да спечели.

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1. Карлсберг “Играй и спечели с Карлсберг #ХюгаМоменти“ се организира и провежда на територията на Република България.

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. Играта е отворена за участие на всички физически лица над 18-годишна възраст, с изключение на служителите на „Карлсберг България” АД, организатора, рекламните агенции, свързани с Играта; както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители, братя, сестри и съпрузи).

4.2. С участието си, участниците декларират, че имат навършени 18 години.

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

5.1. Играта стартира от 01.12.2020 г. и е с продължителност  до 10.01.2021 г.

– Първи период 01.12.2020 г. – 07.12.2020 г.

– Втори период 08.12.2020 г. – 14.12.2020 г.

– Трети период 15.12.2020 г. – 21.12.2020 г.

– Четвърти период 22.12.2020 г. – 28.12.2020 г.

– Пети период 29.12.2020 г. – 04.01.2021 г.

– Шести период – 05.01.2021 г. – 11.01.2021 г.

ЧАСТ. 6. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ

6.1. В играта участват следните продукти с търговската марка „Carlsberg”: стъклена оборотна бутилка 500 мл., стъклена необоротна бутилка 330 мл., кен 500 мл.

За да участвате в Играта за награда хюга комплект, трябва да закупите минимум 2 (два) продукта с марка Carlsberg в произволна комбинация от следните опаковки и разфасовки:

 • 500 мл. стъклена оборотна бутилка Carlsberg;
 • 330 мл. стъклена необоротна бутилка Carlsberg;
 • 500 мл. кен Carlsberg;

За да участвате в Играта за награда хюга уикенд, трябва да закупите продукти с марка Carlsberg на стойност минимум 20,00 лв в произволна комбинация от следните опаковки и разфасовки:

 • 500 мл. стъклена оборотна бутилка Carlsberg;
 • 330 мл. стъклена необоротна бутилка Carlsberg;
 • 500 мл. кен Carlsberg;

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта, както и върху всички промоционални материали, са с илюстративен характер. Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Играта, са следните:

Общо награди:

 • 60 броя комплекти Хюга
 • 1 брой голяма награда Хюга уикенд

7.1. Седмични награди:

60 броя „Хюга комплекти“, включващи:

1 бр. Carlsberg дженга;

1 бр. книга „Малък наръчник по Хюга“;

1 бр. Лампички, за повече хюга настроение;

2 бр. Бира Carlsberg 0,33 л.  (в томболата участва всеки регистрирал касова бележка).

(В томболата за седмичните награди участват регистриралите касова бележка за покупка на 2 (два) продукта с марка Carlsberg в произволна комбинация, посочени в т. 6.1. по-горе).

7.2. Голяма награда:

2 нощувки, настаняване във вила (скандинавски стил) в хотел Ястребец Уелнес и СПА 4*, Боровец, с включени закуски и вечери, и ползване на басейн, фитнес и термо зона (парна баня, билкова сауна, лакониум, финландска сауна, кнайп вани за крака, леден фонтан, хидромасажна зона), безплатен охраняем паркинг и безплатен достъп до Ястребец природен парк.

Във вилата може да бъдат настанени до 4 човека.

Период за ползване: ваучерът ще може да бъде използван до края на 2021 г.

(В томболата за голямата награда участват регистриралите касови бележка/и на обща стойност над 20 лева.)

7.3. Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

7.4. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА.

8.1 За да участва в Играта всеки участник трябва:

Стъпка 1: Да закупи минимум 2 (два) продукта с търговска марка „Carlsberg“ от търговски обект, находящ се на територията на Република България и да вземе касов бон за закупените продукти, с което може да участва за спечелването на един от 60 броя „комплекти Хюга“.

При регистрация на касови бележки за закупени продукти от търговска марка „Carlsberg” с обща стойност над 20 лева, участва в томболата за голяма награда. – Хюга уикенд в хотел Ястребец Уелнес и СПА 4*, Боровец.

За да има право на участие за голямата награда в томболата, трябва да регистирира касови бележки на обща стойност над 20 лева.

Стъпка 2: да влезе на сайта на Играта – https://hyggemoments.bg/ да се регистрира като попълни всички задължителни полета, а именно:

а) телефонен номер;

б) номер на касовия бон (може да се регистрира само касов бон, издаден в периода на Играта);

в) да качи снимка на касовия бон и закупените продукти (в някой от следните формати: png, jpeg, pdf, в размер до 5MB).

Важно! – на снимката следва да се виждат касовия бон и закупените продукти Carlsberg, както и да се вижда цената на закупените артикули. При регистриран на една или няколко касови бележки с обща стойност над 20 лева – се участва в томбола за голямата награда.

г) потвърждение (чрез чек-бокс), че приема Правила на Играта, навършил е 18 години, както и потвърждение, че ако спечели, инициалите му ( пример: И. Д.) и телефонният му номер (със заличаване на няколко символа, пример: +359887 123***), ще бъдат публикувани на https://hyggemoments.bg// и във Фейсбук и Инстаграм профилите на Карлсберг.

8.2. Единният идентификатор на всеки участник в Играта е неговият телефонен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един телефонен номер. Всички регистрации и регистрирани касови бележки, направени с един и същ телефонен номер, ще бъдат отнасяни към едно и също лице. Регистрирането на повече касови бележки увеличава общата стойност на регистрираните бележки и шансовете за спечелване на една от наградите.

8.3. Регистрираните касови бонове подлежат на проверка за съответствие с изискванията на настоящите Правила. При констатирани несъответствия съответният касов бон се счита за невалиден.

8.4. Един касов бон, без значение за колко броя закупени продукта „Карлсберг“ e, може да бъде регистриран само един път и чрез само една регистрация. В случаите, когато на касовия бон не е изписано името на продукта, касовият бон се счита за невалиден. Не се допуска до участие и касов бон, който е издаден от търговски обект извън Република България.

ЧАСТ 9. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИ УЧАСТНИЦИ

9.1. Всеки регистрирал се участник, регистрирал касови бележки, участва в томбола за един от 60 броя Хюга комплекти, които ще се изтеглят след всеки отделен период, както следва:

– Първи период – теглене на 10 печеливши, като всеки един от тях печели по 1 бр. Хюга комплект – Дата на томболата: 07.12.2020 г.

– Втори период – теглене на 10 печеливши, като всеки един от тях печели по 1 бр. Хюга комплект – Дата на томболата: 14.12.2020 г.

– Трети период – теглене на 10 печеливши, като всеки един от тях печели по 1 бр. Хюга комплект – Дата на томболата: 21.12.2020 г.

– Четвърти период – теглене на 10 печеливши, като всеки един от тях печели по 1 бр. Хюга комплект – Дата на томболата: 28.12.2020 г.

– Пети период – теглене на 10 печеливши, като всеки един от тях печели по 1 бр. Хюга комплект – Дата на томболата: 04.01.2021 г.

– Шести период – теглене на 10 печеливши, като всеки един от тях печели по 1 бр. Хюга комплект – Дата на томболата: 11.01.2021 г.

9.2. Всеки регистрирал се участник, регистрирал касови бележки (една или няколко) за минимум 20 лева, участва в томбола за уикенд във вила (скандинавски стил) в хотел Ястребец Уелнес и СПА 4*, Боровец .

Томболата за голямата награда ще се проведе на 11.01.2021 г.

9.3. В тегленето на печелившите участват всички регистрирани касови бонове, които отговарят на условията на Играта. Печелившите участници ще бъдат известени чрез SMS съобщение на телефонния номер, предоставен от тях при регистрацията за участие. В SMS съобщението, ще се съдържа линк към контактна форма , в която печелившите участници, в срок от 5 работни дни, ще трябва да посочат: имена, , адрес и телефон за доставка на спечелената награда. ЕГН ще бъде изискуемо само и единствено за спечелилия голямата награда.

9.4. Освен печелившите участници, ще бъдат изтегляни и 5 резерви. В случай, че спечелил участник е направил невалидна регистрация; или Организатора не е получил данните на печелившия участник в посочения в т. 9.3 петдневен срок; или спечелил участник не е предоставил валиден и пълен адрес за получаване на наградата на територията на Република България; или участникът не е намерен на предоставения адрес; или спечелилият откаже наградата, или по каквато и да е друга причина участието на спечелил участник в Играта бъде прекратено, Организаторът ще се свърже по посочения в предходната точка начин, с първия по ред резервен печеливш, чиято регистрация отговаря на изискванията на настоящите Правила. Изтегленият резервен печеливш, в срок от 5 дни, считано от уведомяването му по посочения в т. 9.3 начин, трябва да изпрати необходимите данни за доставка на спечелената награда: имена, адрес и телефон за връзка.

9.5. Печелившите участници се обявяват на интернет страницата на Играта: https://hyggemoments.bg/, както и във Фейсбук и Инстаграм профилите на Карлсберг. Обявяването става чрез публикуване на изтеглените за печеливши телефонни номера на участниците и инициали. Телефонните номера се публикуват със заличаване на няколко символа от тях с цел сигурност (пример:+359887 123***).

9.6. Разходите във връзка с доставката са за сметка на Организатора.

9.7. Във връзка с чл. 38 ал. 14; чл. 46, ал. 1 и чл. 65, ал. 7 от Закон за данъците върху физическите лица Ви Уведомяваме, че получената голяма награда, подлежи на облагане с окончателен данък в размер на 10 на сто върху брутната сума на  наградата. Съгласно разпоредбите на чл. 38, ал. 14 и чл. 46, ал. 1 от ЗДДФЛ, Организаторът на Играта е задължено лице за деклариране и внасяне на дължимия данък. Спечелилият участник се съгласява и задължава, за целите на данъчното облагане по реда на ЗДДФЛ, да предостави на Организатора необходимите данни (три имена и ЕГН). Отказът да се предоставят тези данни е основание участието в Играта на конкретния печеливш да бъде прекратено от Организатора.

9.8. В деня на реалното получаване на наградата печелившият участник подписва протокол, съдържащ пълната информация относно самоличността му (име, адрес и телефонен номер) и удостоверяващ, че наградата му е връчена от Организатора или представител на Организатора. За да получи наградата, печелившият Участник трябва заедно с протокола, да представи личната карта за сверяване на самоличността, като последната веднага му се връща. Тези данни ще бъдат използвани само и единствено с цел, както следва: за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето на спечелената от него награда в Играта и във връзка с това информация за спечелилите ще бъде представена на куриерска фирма „СПИДИ“ АД

Важно: В деня на получаване на наградата печелившия участник трябва да предостави на куриера касовите бележки, с които е участвам в Играта.

9.9. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефон за контакти, непълен или неточен адрес за доставка на награди.

9.10. Представител на куриерска фирма „Спиди“ АД ще се свърже със спечелилите, за да се уточни удобен ден и час за получаване на наградата. При получаване на наградата, печелившият участник удостоверява самоличността си с представяне на лична карта. 

ЧАСТ 10. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

10.1. Организаторът не носи отговорност за забавяне в доставката на награди, причинени от забавяне на доставчици на куриерски услуги.

10.2. Организаторът не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда, причинена на някоя от наградите при тяхното използване от страна на печелившия участник.

10.3. Организаторът не носи отговорност за неизпълнение на условията и задълженията си по настоящите правила или за грешки при провеждане на Играта като цяло, поради форсмажорни обстоятелства и неизправности в обслужващата техника, които се дължат на действия или бездействия на трети лица, или не са възникнали по вина на Организатора.

10.4. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалидни, несъществуващи, непълни или неточни данни.

ЧАСТ 11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА И ДИСКВАЛИФИЦИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИ

11.1. Организаторът има  право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на страницата https://hyggemoments.bg/ в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини.

11.2. Организаторът има право да дисквалифицира  участници, които  нарушат Официалните правила на Играта, в това число  прилагайки техники и/или технологии, които променят механизма на Играта или качвайки снимки, които противоречат на изискванията в настоящите Официални правила.

ЧАСТ 12. СПОРОВЕ

12.1 Всички спорове между Организатора и участниците, възникнали във връзка с Играта, ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а в случай че това се окаже невъзможно, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентните съдебни и административни органи.

12.2. Настоящите правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането и участието в Играта За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство. 

ЧАСТ 13. ЛИЧНИ ДАННИ

13.1. Участието в Играта е доброволно. С приемане на настоящите Официални правила участниците са уведомени, че личните им три имена, егн (когато е приложимо да бъде предоставено), телефон и адрес, пощенски код, на който да бъде доставена наградата, ще бъдат обработвани на договорно и законово основание  от „ „Карлсберг България“ АД , ЕИК: 127015636, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София № 1, имейл адрес: igra@hyggemoments.bg в качеството му на администратор на лични данни.

13.2 . С поставянето на „тикче“ в чек-бокса, че е запознат с Правилата на играта, се счита, че същият е информиран как личните му данни ще бъдат събирани, обработвани, използвани, съхранявани и унищожавани от Организатора за целите на играта..

13.3. Включвайки се в промоционалната игра на ОРГАНИЗАТОРА, участниците се съгласяват доброволно да предоставят на ОРГАНИЗАТОРА и неговите партньори свои лични данни – три имена, адрес, телефон, пощенски код. Участниците се съгласяват, че ОРГАНИЗАТОРЪТ и посочените негови партньори могат да обработват предоставените, във връзка с участието в промоционалната игра, лични данни за целите на организацията/осъществяването на промоционалната игра и разпространението/получаването на наградите от нея.

13.4.С участието в промоционалната игра, участникът се съгласява, че във връзка с обработването на личните му данни за посочените цели, ОРГАНИЗАТОРЪТ може да предоставя тези данни на трети лица, с които ОРГАНИЗАТОРЪТ си сътрудничи, работи или има други отношения, във връзка с промоционалната игра, включително дружества, предоставящи куриерски услуги, дружеството, избрано от Организатора за поддържане, организиране и администриране на промоцията, дружествата, избрани от Организатора да извършват интернет-поддръжка и администрация на интернет-страницата https://hyggemoments.bg/, дружествата, осигуряващи наградите за промоционалната игра.

13.5. Всеки участник в играта се счита за уведомен и запознат с  нейните правила и съгласен с условията й, включително и че с участието си в Играта, предоставените от него лични данни ще бъдат обработвани съгласно Закона за защита на личните данни от Организатора на Играта.

13.6.Допълнително участниците са уведомени, че Организаторът или упълномощени от него лица ще комуникират с тях посредством телефонни разговори по време на Промоцията и за период от шест месеца след края й. Участниците в промоцията са уведомени  за обработване на личните им данни от организатора на промоцията за целите на осъществяване на промоцията, за срока на промоцията и 6 месеца от нейното приключване.

13.7. Включвайки се в промоционалната игра на ОРГАНИЗАТОРА, участниците са наясно, че, в случай, че спечелят награда, следва да предоставят на ОРГАНИЗАТОРА и неговите подизпълнители, които осъществяват промоционалната игра, свои лични данни – три имена, адрес, телефон и пощенски код. Участниците са наясно, че ОРГАНИЗАТОРЪТ и посочените негови партньори могат да обработват предоставените, във връзка с участието в промоционалната игра, лични данни за целите на организацията/осъществяването на промоционалната игра и разпространението/получаването на наградите от нея, по време на промоцията и 6 месеца след приключването и. След изтичане на 6 месеца от прекратяване на промоционалната игра, личните данни на участниците ще бъдат заличени от базите данни на организатора на играта и неговите подизпълнители.

13.8. Спечелилият голямата награда – хюга уикенд, участник е наясно, че следва да предостави личните си данни, необходими за изготвянето на приемо-предавателен протокол, който ще удостовери предоставянето и получаването на наградата. При получаването на наградата спечелилият участник се задължава да попълни и подпише приемо-предавателния протокол, образецът на който се предоставя от служител на куриерската фирма, която осигурява доставката на наградата. Организаторът си запазва правото да не предоставя награда при отказ за попълване и/или подписване на приемо-предавателния протокол.

13.9. Участието на потребителите в промоцията е изцяло доброволно. В случай че даден участник не желае ОРГАНИЗАТОРЪТ да има достъп до личните му данни, това лице не следва да се регистрира за участие в промоционалната игра.

 1. ОРГАНИЗАТОРЪТ обработва личните данни на участниците за целите на:
 • администриране на провеждането на промоцията и комуникация с участниците;
 • последващата идентификация и предоставянето на награди на спечелилите участници и осигуряване спазването на Условията;
 • Спазване на изискванията на данъчното законодателство;
 • изготвяне на обзорни статистически и маркетингови доклади за потребителите на продуктите на ОРГАНИЗАТОРА.
 1. Основание за обработката на предоставените лични данните е договорно отношение между Участника и Организатора, по-конкретно – участие в промоцията с очакване за насрещно предоставяне на награда, съгласно чл. 6, т. 1, буква „б“ от ОРЗД. Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в промоцията.
 2. Организаторът може да обработва горепосочените лични данни на участниците в промоционалната игра самостоятелно или чрез възлагане на трети лица, които ще се задължат да спазват съответните стандарти на защита на личните данни. Личните данни на участниците могат да се предоставят на партньорите на Организатора в провеждането промоцията:
 • куриерската служба, избрана от Организатора за доставянето на наградите;
 • дружествата, избрани от Организатора да извършват интернет-поддръжка и администрация на интернет-страницата https://hyggemoments.bg/
 1. Участниците имат право на достъп по всяко време до събираните и обработвани техни лични данни, както и правото да искат тяхната промяна, изтриване или коригиране в съответствие с чл. 26 и следващите от Закона за защита на личните данни.
 2. Организаторът и обработващите данни поддържат режим за защита на личните данни, които осигурява ефективната и сигурна обработка на личните данни на Участника. Организаторът и обработващите данни осигуряват и поддържат подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни на Участника срещу неправомерен достъп или незаконосъобразно използване на личните данни и/или срещу тяхното инцидентно загубване, изменение, разкриване, достъп и/или повреждане или копиране. Тези мерки имат за цел да осигурят продължителна защита и неприкосновеност на личните данни.
 3. Политиката за защита на личните данни на Карлсберг България АД е достъпна на адрес:

https://carlsbergbulgaria.bg/politika-za-zashita-na-lichnite-danni/

 1. Официалните правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес: https://hyggemoments.bg/

Повече информация може да бъде получена на тел. 0800 11 500 (на цената на един градски разговор за абонатите на БТК от цялата страна). Участвайки в тази промоция, участниците приемат да се ангажират да спазват тези Официални правила.

 1. В случай на възникнали въпроси относно събирането, обработването, използването, съхраняването, унищожаването и оттеглянето на съгласие за обработване на личните им данни, участниците могат да се обърнат към длъжностното лице по защита на личните данни на Организатора, чрез следните координати: bulgaria.privacy@carlsberg.com
 2. Администраторът предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити личните данни на участниците от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.
 3. Всеки участник– субект на лични данни, събрани при провеждане на Играта има право да:

– поиска достъп до личните данни и да получи копие от тях;

– поиска коригиране на личните данни, ако същите са неточни;

– поиска изтриване на личните данни (познато още като “правото да бъдеш забравен”), въпреки че подобно право може да бъде ограничено с оглед на договорните и законови задължения на администратора;

– получи копие от личните данни в структуриран, често използван и технически четлив формат, и да ги предадете на друг администратор на лични данни (познато още като “право на преносимост на данните”);

 • възрази срещу обработването на личните данни с действие за в бъдеще, като подаването на такова основателно възражение води до недопустимост на последваща обработка на данните, както и и да ограничи обработването на личните данни, в случаите, предвидени в закона;
 • поиска защита по административен ред чрез жалба до до Комисия за защита на личните данни – Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, електронна поща: kzld@cpdp.bg, интернет страница: cpdp.bg в случай че правата на субекта на данни са били нарушени.

За да се упражни което и да е било от тези права, участникът може да се свърже с Организатора на Играта, прилагайки доказателство за самоличност на имейл: по имейл на bulgaria.privacy@carlsberg.com.